Hvert år i juni tager vi en tur på bondegård
Hos os arbejder vi meget med traditioner
Velkommen til Børnehaven Mariehusets hjemmeside.

 

I Mariehuset vil vi gerne være kendt for:

 • At skabe trygge rammer for børn og forældre.
 • At vi gennem de seks læreplanstemaer skaber selvbestemmende, medbestemmende og solidarisk dannede mennesker.
 • At give børnene en hverdag der er struktureret og genkendelig.
 • At vi har fokus på barnets sproglige udvikling.
 • At vi skaber gode relationer til det enkelte barn, så det føler sig set, hørt og forstået.
 • At der tilrettelægges og gennemføres et et pædagogisk arbejde, der har læreplaner i fokus, i forhold til barnets læring.
 • At der sker en målrettet læring i forhold til det enkelte barns udviklingstrin.
 • At vi har faglighed på et højt niveau.
 • At vi i det pædagogiske arbejde bruger Marte Meos 5 principper.
 • At alle børn har et fast tilhørsforhold til en stue, samt aldersopdelte mindre grupper ved de pædagogiske aktiviteter.
 • At den daglige dialog er vigtig og forudsætningen for et godt samarbejde.
 • At forældresamarbejdet vægtes højt.
 • At vi i hverdagen udviser anerkendelse, glæde og humor.
 • At vi udviser tolerance, accept og respekt for forskelligheder.
 • At vi har en hyggelig og hjemmelig atmosfære.
  Vi håber at denne hjemmeside vil inspirere jer til et besøg hos os, og I er velkomne til at kontakte os på tlf. 5588 7410.

 

Opskriv dit barn:

www.borger.dk

 

Få info om takster m.v. på:

www.naestved.dk

Mariehusets småbørnsstue.

I Mariehuset har vi en småbørnsstue. Småbørnsstuen er en lille stue hvor, vi modtager børn i alderen 18 måneder til 3 år. Hvis du er intersseret i vores stue for de små, er du velkommen til at ringe og høre mere på til. 55887410.

OBS... Coronainfo.

Denne hjemmeside er lavet uden hensyn til covid 19. Derfor vil der forekomme ændringer i vores hverdag, i forhold til smitteudbredelse. Alle coronarestriktioner vil blive meldt ud til jer via Aula, så husk at holde jer opdateret om den aktuelle situation.