Hvert år i juni tager vi en tur på bondegård
Hos os arbejder vi meget med traditioner
Velkommen til Børnehaven Mariehusets hjemmeside.

 

I Mariehuset vil vi gerne være kendt for:

 • At skabe trygge rammer for børn og forældre.
 • At vi gennem de seks læreplanstemaer skaber selvbestemmende, medbestemmende og solidarisk dannede mennesker.
 • At give børnene en hverdag der er struktureret og genkendelig.
 • At vi har fokus på barnets sproglige udvikling.
 • At vi skaber gode relationer til det enkelte barn, så det føler sig set, hørt og forstået.
 • At der tilrettelægges og gennemføres et et pædagogisk arbejde, der har læreplaner i fokus, i forhold til barnets læring.
 • At der sker en målrettet læring i forhold til det enkelte barns udviklingstrin.
 • At vi har faglighed på et højt niveau.
 • At vi i det pædagogiske arbejde bruger Marte Meos 5 principper.
 • At alle børn har et fast tilhørsforhold til en stue, samt aldersopdelte mindre grupper ved de pædagogiske aktiviteter.
 • At den daglige dialog er vigtig og forudsætningen for et godt samarbejde.
 • At forældresamarbejdet vægtes højt.
 • At vi i hverdagen udviser anerkendelse, glæde og humor.
 • At vi udviser tolerance, accept og respekt for forskelligheder.
 • At vi har en hyggelig og hjemmelig atmosfære.
  Vi håber at denne hjemmeside vil inspirere jer til et besøg hos os, og I er velkomne til at kontakte os på tlf. 5588 7410.

 

Opskriv dit barn:

www.borger.dk

 

Få info om takster m.v. på:

www.naestved.dk

Mariehusets småbørnsstue.

I Mariehuset har vi en småbørnsstue. Småbørnsstuen er en lille stue hvor, vi modtager børn i alderen 18 måneder til 3 år. Hvis du er intersseret i vores stue for de små, er du velkommen til at ringe og høre mere på til. 55887410.