Åbningstider

Lukkedage

Lukkedage i Daginstitutionerne

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er, at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

Som udgangspunkt holdes lukket på følgende dage:

  • De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) inden Påske (Pasning for børn der har behov. I anden institution.)
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag (Pasning for børn der har behov. I anden institution.)
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Sommerferie i 2017, uge 29, 30 og 31
    Lukkeugerne i sommerferien placeres sådan, at der altid er en uge inden skolerne starter. Det vil betyde, at der i nogle år vi være lukket i ugerne 28, 29 og 30 og i andre år i ugerne 29, 30 og 31. ( Pasning for børn der har behov. I anden instution.)
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar. (. Pasning for dem der har behov. I anden institution. Der er ikke pasning d. 24. december og 1. januar.)

 

Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, der har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). Der kan være forskel på, hvilke institutioner der holder åbent på de forskellige dage.

Påske og sommerferiepasning bliver i 2019 afholdt i Tryllefløjten. 

Derudover holder Mariehusets personale 2 Pædagogiskedage dage i 2019. På disse dage bliver børn der har behov for pasning, passet af andet personale i Mariehuset. For datoer se årshjulet.